Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze en gerelateerde websites en de mogelijke e-mail
de daaruit voortvloeiende uitwisseling kan onbedoelde technische en / of andere onnauwkeurigheden bevatten en / of (typ) fouten. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid onnauwkeurigheden en / of (typ) fouten of hun mogelijke gevolgen. Voordat u een aanschaft product of dienst, of het gebruik van de technische of andere informatie die op of door deze informatie wordt verstrekt internetsite voor ontwerp- of rekendoeleinden dient de (toekomstige) koper / gebruiker dat te doen controleer de juistheid en geldigheid van de verstrekte informatie. De informatie hierover site kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan bezoekers / gebruikers, worden gewijzigd om voortgang te weerspiegelen kennis of technische en / of commerciële ontwikkelingen. We besteden de grootste zorg aan onze website (s), e-mailtoepassingen en gegevensuitwisseling te beschermen en te beschermen, even als mogelijk tegen schadelijke software en de verspreiding ervan, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.


Privacy

Persoonlijke of zakelijke gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet gemaakt
beschikbaar voor derden of door ons openbaar gemaakt, tenzij vereist door wettelijke verplichtingen. De
deze gegevens worden alleen gebruikt om het gebruik van onze site te evalueren en de kwaliteit ervan te verbeteren, of om ons in staat te stellen u te informeren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. In geval de ontvangst van nieuwsbrieven en andere digitale marketinginformatie van onze bedrijf niet of niet meer gewenst is kan dit kenbaar gemaakt worden door op te klikken
"Uitschrijven" link die zich onder de digitaal verstrekte informatie bevindt. Voor verder
vragen of informatie kan een e-mail worden gestuurd naar [email protected]


Auteursrechten

De informatie op deze internetsite kan onbedoeld inbreuk maken op (merk) rechten van
derden. Bij constatering van een dergelijke inbreuk verzoeken wij de lezer ons hiervan op de hoogte te stellen over de mogelijke inbreuk via: [email protected] De informatie en / of
beeldmateriaal op deze en / of aanverwante internetsites kan niet zonder ons voorafgaand geschreven
toestemming, of het nu geheel of gedeeltelijk op een of andere manier wordt gekopieerd, vermenigvuldigd, gepubliceerd of hergebruikt.