Onze missie

Wij staan voor gezond water

Door het gebrek aan transparantie over de kwaliteit van drinkwater weten weinig mensen daadwerkelijk wat ze drinken. Aangezien wij zonder water niet zouden kunnen leven, willen dan ook niks minder dan het beste drinkwater ter beschikking stellen. Door de toevoeging van acht essentiële mineralen, zoals calcium en magnesium, wordt het water alkalisch. Alkalisch water heeft bewezen immuniteit te versterken en helpt je botten gezond te houden. Met de mogelijkheid om uw waterkwaliteit op elk gewenst moment te controleren, geven wij u de controle over hun waterkwaliteit terug.

Wij staan voor veilig drinkwater voor iedereen

Hoewel water een noodzaak is voor iedereen, hebben nog steeds 1,7 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Met het gebruik van onze technologie willen wij mensen in nood ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben onze systemen bijvoorbeeld gezorgd voor veilig en schoon drinkwater op scholen verspreid over heel Kenia. Door waterbronnen op scholen te creëren, hoefde kinderen niet langer voor hun ouders school te missen. Sterker nog, zij moesten zelfs naar school om water voor hun familie te halen! Buiten onze scholenprojecten hebben onze systemen onder meer een grote impact gehad op landbouw in Zuid-Afrika. Zuid-Afrikaanse boeren wisten door middel van schoon water 60% meer gewassen te produceren in ten opzichte van voorgaande jaren.

Wij staan voor innovative oplossingen en een duurzame wereld

Wanneer u een van onze systemen koopt, bespaart u niet alleen geld, maar helpt u ook de planeet! Wij van Aquablu zijn dan ook voorlopers in de strijd tegen singel-use plastics en proberen in samenwerking met andere Nederlandse bedrijven tot oplossingen te komen hoe de consumptie hiervan kan worden verminderd. Naast het directe (positieve) effect van het bezitten van een waterzuiveringssysteem, wijdt Aquablu een deel van haar winst aan de hulp van initiatieven om een ​​duurzamere wereld te creëren. Meer “refills” en minder “landfills”!